Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania? [PDF]

Jedną z bardzo często zawieranych umów między osobami prywatnymi jest ta dotycząca wynajmu mieszkania. Jednak tak samo często jak się je zawiera, tak samo często się też je zrywa. W związku z tym warto wiedzieć jakie są możliwości realizacji tego zadania. Wypowiedzenie umowy najmu zależy od tego na jaki sposób została ona zawarta: czas określony, czas nieokreślony czy też jakie są okresy rozliczeniowe.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony to możliwe jest w przypadku zachowania okresów znajdujących się w Kodeksie Cywilnym. W zależności od okresu rozliczeniowego okresy wypowiedzenia różnią się.

  • okres rozliczeniowy dłuższy niż miesiąc – wypowiedzenie może nastąpić więcej niż 3 miesiące przed końcem kwartału kalendarzowego
  • okres rozliczeniowy miesiąc – na miesiąc naprzód od miesiąca kalendarzowego
  • okres rozliczeniowy krótszy niż miesiąc – na 3 dni naprzód
  • okres rozliczeniowy 1 dzień – na jeden dzień naprzód

W umowie można określić także inne okresy wypowiedzenia, jednak nie mogą być one krótsze niż te określone w ustawie.

Wypowiedzenie umowy na czas określony

W większości wypadków umowy na czas określony nie można wypowiedzieć przed końcem jej trwania. Jednak od tej sytuacji jest pewien wyjątek. Jeśli w umowie zostaną określone pewne sytuacje, w których może nastąpić wypowiedzenie. Ogólnie sytuacja z umową o najem mieszkania jest bardzo podobna do innych umów cywilnoprawnych. Jeśli taka umowa zostanie zawarta na 12 miesięcy to nie może zostać zawarta przed upływem czasu, zarówno przez wynajmującego jak i najemcę. Jednak jeżeli w umowie są zawarte warunki wypowiedzenia, sytuacje w których można to zrobić oraz termin wypowiedzenia. Wówczas zostaje otwarta furtka, która pozwoli nam na wypowiedzenie umowy zgodnie z ustalonymi warunkami. Jest to dobre ponieważ co prawda traci się najemcę, który mógłby płacić jeszcze przez kilka miesięcy, ale jednak lokator, który nie chce u nas mieszkać to może przyczynić się do wielu większych problemów.

Istnieje jeszcze możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron, jednak to oczywiście musi nastąpić za zgodą obydwóch stron. Jest to tak na prawdę najmniej konfliktowe rozwiązanie umowy.

Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania [PDF]

Wypowiedzenie najmu mieszkania [PDF]

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępniamy Twojego adresu e-mail. Wymagane pola są oznaczone *