Monitoring

Monitoring, a w zasadzie monitoring wizyjny to system nadzoru i zabezpieczenia polegający na rejestracji wizualnej nadzorowanego przez kamery terenu. Prościej mówiąc – jak chyba większość osób wie – kamery monitoringu nagrywają monitorowany przez siebie teren.

Kamery przekazują obraz z nadzorowanego terenu do rejestratora, a ten z kolei nagrywa go na zainstalowanym dysku HDD. Długość nagrania lub czas jego przechowywania zależy od pojemności dysku i zazwyczaj wynosi minimum 2 tygodnie.

Jednak co w przypadku, gdy jesteśmy nagrani przez kamery wbrew naszej woli? W miejscu i sytuacji, która nie wskazuje, że chcemy być nagrywani lub kiedy popełniliśmy przestępstwo ? Czy wolno nam instalować kamery w dowolnych miejscach i obserwować się wzajemnie?

Monitoring wizyjny, a RODO

Jak chyba wszyscy wiemy RODO to zbiór przepisów mających na celu chronić naszą prywatność oraz ograniczać przetwarzanie naszych danych osobowych. Co jednak w przypadku naszych danych osobowych i prywatności, gdy utrwalany jest za pośrednictwem kamer nasz wizerunek?

Otóż jak się okazuje montaż monitoringu może wykonać każdy, lecz w zakresie własnej nieruchomości i terenu, do którego posiada prawa. Wynika z tego, że nadwrażliwy sąsiad nie może skierować zainstalowanej na swoim domu kamery na naszą posesję.

Dodatkowo mimo tego, że można nadzorować teren tylko, co do którego ma się tytuł prawny należy jeszcze umieścić stosowną informację. Zgodnie z przepisami w miejscu widocznym i łatwo dostępnym należy umieścić czytelną i jasną informację wskazującą, że teren jest pod nadzorem kamer.

Monitoring w mieście

Miejski monitoring i prawo go regulujące działa identycznie jak w przypadku indywidualnych inicjatyw montażowych. Z tą tylko różnicą, że na drogach wjazdowych do miasta konieczne jest umieszczenie przez włodarzy stosownych informacji.

Gdy przyjrzymy się informacjom wjeżdżając z trasy do miasta faktycznie można dostrzec informację, iż miasto jest monitorowane.

Jak się okazuje, aby monitoring wizyjny i jego wykorzystanie było w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami wystarczy umieszczenie stosownej informacji.

Kwestie sporne

W przypadku systemów monitoringu pozostaje pewna kwestia sporna mająca szczególne zastosowanie w przypadku prywatnego monitoringu zewnętrznego w miastach. Co krok idąc chodnikiem, widzimy wiszące na elewacjach bloków kamery cctv – jednak czy jest to legalne?

Prawda jest dość skomplikowana, lecz większość prawników skłania się do tezy, że taki monitoring nie jest legalny jeśli nagrywa część chodnika ogólnodostępnego.

Ich zdaniem chodnik jest częścią wspólną i ogólnodostępną, wiec nagrywać go ma prawo jedynie monitoring miejski. W myśl tej opinii montaż monitoringu Lublin, Gdańsk, Warszawa lub nawet mała wioska położona na uboczu dużych miast stać się może nielegalny jeśli wykracza poza obręb posesji prywatnej. 

Niezależnie od miejsca instalacji monitoringu warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa i dopełnić wszelkich formalności. Warto również pamiętać, że montaż kamer to nie wszystko i są jeszcze inne systemy zabezpieczeń

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępniamy Twojego adresu e-mail. Wymagane pola są oznaczone *